flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

План заходів щодо запобігання корупції на 2016 рік

                                                                              
                                                                    
          Затверджено:

        (наказ №21(ОД)с від 28.12.2015 року)

    Голова  Оржицького

 районного суду

        Полтавської області

           _______________Грузман Т.В.

ПЛАН

заходів  Оржицького районного суду Полтавської області  

щодо запобігання корупції на 2016 рік

№п/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

 Строк виконання

Примітка

1.                    

Проводити роботу, спрямовану на запобігання корупції шляхом планування і проведення навчання та роз’яснювальної роботи безпосередньо у структурних підрозділах апарату суду серед державних службовців з питань дотримання вимог  Законів України «Про засади запобігання корупції», «Про державну службу», Антикорупційногозаконодавства: міжнародні стандарти та їх запровадження в Україні, виконання вимогДержавної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки. 

Керівник апарату суду Кропивка В.К.

протягом року

 

2.

Здійснювати контроль за дотриманням державними службовцями антикорупційного законодавства, вживати передбачених Законом України «Про засади запобігання корупції» заходіву разі порушення або вчинення державними службовцями корупційного діяння 

Заступник керівника апарату Рибачова В.В..

постійно

 

3.

 Посилити роз’яснювальну роботу, спрямовану на запобігання та протидію корупційним проявам у суді, звернувши особливу увагу на знання суддями та державними службовцями вимог чинного законодавства та нормативно-правових  актів України з питань державної служби та антикорупційноїполітики

Керівник апарату суду Кропивка В.К.

протягом року

 

4.

 Забезпечити якісне функціонування рубрики «Запобігання корупції» на веб-сайті суду

 

Головний спеціаліст з ІТ Назаренко С.М.

 

постійно

 

5.

Своєчасно інформувати правоохоронні органи про протиправні дії суддів, державних службовців та осіб, уповноважених на виконання функцій держави

 

Голова суду Грузман Т.В.

Заст. керівника апарату Рибачова В.В.

Постійно (у разі виявлення)

 

6.

Забезпечити реалізацію комплексу заходів щодо добору, розстановки, підвищення кваліфікації державних службовців, з урахування вимог Закону України «Про державну службу», «Про засади запобігання корупції», інших нормативно-правових актів антикорупційного характеру

Керівник апарату суду Кропивка В К.

постійно

 

7.

Забезпечити попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання корупції», знання цими особами норм антикорупційного законодавства

 Заст. керівника апарату Рибачова В.В.

постійно

 

8.

Забезпечувати контроль за своєчасним оформленням суддями та державними службовцями декларацій про доходи,зобов’язання   фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім’ї за 2015 рік. Попередити   про відповідальність за порушення вимог декларування доходів

 Заст. керівника апарату Рибачова В.В.

 до01.04.2016р.

 

 

9.

Забезпечити в межах компетенції всебічного розгляду звернень громадян та оперативне вирішення порушених у них проблемних питань

 Керівник апарату Кропивка В.К.

протягом року,в разі потреби 

 

10.

Проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців 

 Заст. керівника апарату Рибачова В.В.

протягом року,в разі потреби

 

 

11.

Забезпечити якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, а також об’єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань

 Заст. керівника апарату Рибачова В.В.

протягом року,в разі потреби

 

 

12.

Брати участь в організації та проведенні семінарських занять з питань запобігання проявам корупції, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів

 Працівники апарату суду

протягом року,в разі потреби

 

 

13.

У разі недодержання державними службовцями законодавства про державну службу, про запобігання і протидію корупції, проведення службових розслідувань (перевірок)

Керівник апарату Кропивка В.К. Заступник  керівника апарату Рибачова В.В.,

 протягом року

 

15.

Аналізувати скарги та звернення громадян до суду, в яких вбачається порушення державними службовцями існуючого антикорупційного законодавства.Отримані результати розглядати, з відповідними висновками та рекомендаціями на виробничо-оперативних нарадах 

Консультант із судової статистики Мазняк І.С.

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 Керівник апарату                               В.К.Кропивка